Odkup pohľadávok

Odkup Pohľadávok

Odkupujeme celé balíky pohľadávok po splatnosti z obchodnej činnosti bánk, finančných inštitúcií a obchodných spoločností, od fyzických a právnických osôb.

Mandátna správa

Mandátní správa

Sme špecialistom na komplexný manažment pohľadávok, zabezpečujeme správu a vymáhanie pohľadávok na základe mandátnej zmluvy. Vymáhame pohľadávky pre banky, obchodné spoločnosti, fyzické osoby, podnikateľov i bežných občanov.